Breyer Frolicking Foals Pocket Barn
Frolicking Foals Pocket Barn, back view